Om Tidslagret

Tidslagret är en plattform för utbyte av tid och kunskap. På Tidslagrets hemsida kan du antingen söka kunskap, önska kunskap eller erbjuda tid. Kanske finns det något du önskar att du kunde få lära dig eller så har du kunskapstid du vill dela med dig av.

Tidslagret hämtar såväl språklig som praktisk inspiration från de tidsbanker och tidsbaserade valutor som existerar världen över och som dokumenterat har existerat i snart 200 år. Men tillskillnad från tidsbanker och andra tidsbaserade valutor använder sig Tidslagret sig inte av någon valuta. Utbytet sker därför förutsättningslöst: av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov.

Tidslagret är en idé, vision och en praktisk undersökning startad av konstnärerna Sebastian Dahlqvist, Karina Sarkissova och Karin Auran Frankenstein.

info@tidslagret.se